Ngón tay chỉ trăng – 7: Trực chỉ đề cương – Thơ

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Ngón tay chỉ trăng – 7: Trực chỉ đề cương – Thơ
  • Mã ISBN: 978-604-89-5690-5
  • Tác giả: Như Huyễn thiền sư
  • Nhà xuất bản: Hồng Đức
  • Biên tập viên: Phan Thị Ngọc Minh
  • Đối tác liên kết: Chùa Giác Ngộ, 92 Nguyễn Chí Thanh, P.3, Q.10, TP.HCM
  • Nơi in: Cty CP In Khuyến học phía Nam
  • Ngày nộp lưu chiểu: 15/04/2020

Thông tin về sách: Ngón tay chỉ trăng – 7: Trực chỉ đề cương – Thơ

Về tác giả: Như Huyễn thiền sư

Tìm mua sách nếu có bán: