Ngọt ngào hương vị mùa xưa (Tập tản văn chọn lọc của Quán Chiêu Văn)

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Ngọt ngào hương vị mùa xưa (Tập tản văn chọn lọc của Quán Chiêu Văn)
  • Mã ISBN: 978-604-9924-61-3
  • Tác giả: Nhiều tác giả
  • Nhà xuất bản: Văn học
  • Biên tập viên: Nguyễn Thị Dinh
  • Đối tác liên kết: Công ty CP Văn hóa và Truyền thông Liên Việt, Nguyễn Phong Sắc- Cầu Giấy- Hà Nội
  • Nơi in: Cty cp thiết kế chế bản in công nghệ cao
  • Ngày nộp lưu chiểu: 26/03/2020

Thông tin về sách: Ngọt ngào hương vị mùa xưa (Tập tản văn chọn lọc của Quán Chiêu Văn)

Về tác giả: Nhiều tác giả

Tìm mua sách nếu có bán: