Ngữ pháp Tiếng Anh English Grammar Mới bổ sung – Từ, câu và thì – Công thức trật tự từ

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Ngữ pháp Tiếng Anh English Grammar Mới bổ sung – Từ, câu và thì – Công thức trật tự từ
  • Mã ISBN: 978-604-9869-61-7
  • Tác giả: Bùi Ý – Vũ Thanh Phương
  • Nhà xuất bản: Thanh niên
  • Biên tập viên: Ngụy Nguyên Hà
  • Đối tác liên kết: Công ty TNHH VNBOOKS, số nhà 864 đường Phúc Diễn, phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
  • Nơi in: Cty CP In&TM Á Phi
  • Ngày nộp lưu chiểu: 06/12/2019

Thông tin về sách: Ngữ pháp Tiếng Anh English Grammar Mới bổ sung – Từ, câu và thì – Công thức trật tự từ

Về tác giả: Bùi Ý – Vũ Thanh Phương

Tìm mua sách nếu có bán: