Ngữ văn 6 – 7 (Tài liệu giáo dục địa phương tỉnh Hà Nam)

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Ngữ văn 6 – 7 (Tài liệu giáo dục địa phương tỉnh Hà Nam)
  • Mã ISBN: 978-604-9852-83-1
  • Tác giả: Đỗ Thị Hương Bưởi – Lê Thị Mai Hoa – Hoàng Anh
  • Nhà xuất bản: Đại học Quốc gia Hà Nội
  • Biên tập viên: Phan Thị Nga
  • Đối tác liên kết: Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát hành sách Hà Nội .Ngõ Bắc Cầu, đường Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội
  • Nơi in: Cty CP In&TM Trường An
  • Ngày nộp lưu chiểu: 19/12/2019

Thông tin về sách: Ngữ văn 6 – 7 (Tài liệu giáo dục địa phương tỉnh Hà Nam)

Về tác giả: Đỗ Thị Hương Bưởi – Lê Thị Mai Hoa – Hoàng Anh

Tìm mua sách nếu có bán: