Người bán hàng một phút – The one minute sales person – #1 Bestselling Author of Who Moved My Cheese?

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Người bán hàng một phút – The one minute sales person – #1 Bestselling Author of Who Moved My Cheese?
  • Mã ISBN: 978-604-58-3421-3
  • Tác giả: M.D, Spencer Johnson
  • Nhà xuất bản: Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh
  • Biên tập viên: Trần Thị Ly
  • Đối tác liên kết: Cty TNHH Văn hóa Sáng tạo Trí Việt (First News) – 11H Nguyễn Thị Minh Khai, Q.1, TP.HCM
  • Nơi in: Cty in văn hóa Sài Gòn
  • Ngày nộp lưu chiểu: 11/05/2020

Thông tin về sách: Người bán hàng một phút – The one minute sales person – #1 Bestselling Author of Who Moved My Cheese?

Về tác giả: M.D, Spencer Johnson

Tìm mua sách nếu có bán: