Người dám cho đi – Câu chuyện nhỏ về một ý tưởng kinh doanh thành công

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Người dám cho đi – Câu chuyện nhỏ về một ý tưởng kinh doanh thành công
  • Mã ISBN: 978-604-1-13922-0
  • Tác giả: Bob Burg and John David Mann
  • Nhà xuất bản: Trẻ
  • Biên tập viên: Nguyễn Thành Nam; Đặng Vĩnh Thắng
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: xí nghiệp in fahasa
  • Ngày nộp lưu chiểu: 23/12/2019

Thông tin về sách: Người dám cho đi – Câu chuyện nhỏ về một ý tưởng kinh doanh thành công

Về tác giả: Bob Burg and John David Mann

Tìm mua sách nếu có bán: