Người đến từ Mariupol

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Người đến từ Mariupol
  • Mã ISBN: 978-604-9932-52-6
  • Tác giả: Natascha Wodin
  • Nhà xuất bản: Hội Nhà văn
  • Biên tập viên: Đào Quốc Minh
  • Đối tác liên kết: LK với cty cổ phần sách Tao Đàn /Đc: 12C Hàng Than, P. Nguyễn Trung Trực, Q. Ba Đình – Hà Nội
  • Nơi in: Cty CP in sách Việt Nam
  • Ngày nộp lưu chiểu: 15/05/2020

Thông tin về sách: Người đến từ Mariupol

Về tác giả: Natascha Wodin

Tìm mua sách nếu có bán: