NGƯỜI GIÀU CÓ NHẤT THÀNH BABYLON – The Richest Man in Babylon – Cuốn sách về cách làm giàu hiệu quả nhất mọi thời đại – More than two million books sold

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: NGƯỜI GIÀU CÓ NHẤT THÀNH BABYLON – The Richest Man in Babylon – Cuốn sách về cách làm giàu hiệu quả nhất mọi thời đại – More than two million books sold
  • Mã ISBN: 978-604-58-9169-8
  • Tác giả: George S.Clason
  • Nhà xuất bản: Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh
  • Biên tập viên: Nguyễn Thị Cẩm Hồng
  • Đối tác liên kết: Cty TNHH Văn hóa Sáng tạo Trí Việt (First News) – 11H Nguyễn Thị Minh Khai, Q.1, TP.HCM
  • Nơi in: Cty CP in Scitech
  • Ngày nộp lưu chiểu: 18/10/2019

Thông tin về sách: NGƯỜI GIÀU CÓ NHẤT THÀNH BABYLON – The Richest Man in Babylon – Cuốn sách về cách làm giàu hiệu quả nhất mọi thời đại – More than two million books sold

Về tác giả: George S.Clason

Tìm mua sách nếu có bán: