Người Thông Minh Giải Quyết Vấn Đề Như Thế Nào? – Problem Solving 101; International Bestseller; A Simple Book For Smart People

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Người Thông Minh Giải Quyết Vấn Đề Như Thế Nào? – Problem Solving 101; International Bestseller; A Simple Book For Smart People
  • Mã ISBN: 978-604-58-4499-1
  • Tác giả: Ken Watanabe
  • Nhà xuất bản: Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh
  • Biên tập viên: Hoàng Thị Hường
  • Đối tác liên kết: Cty TNHH Văn hóa Sáng tạo Trí Việt (First News) – 11H Nguyễn Thị Minh Khai, Q.1, TP.HCM
  • Nơi in: Cty CP Văn hóa Sài Gòn
  • Ngày nộp lưu chiểu: 18/05/2020

Thông tin về sách: Người Thông Minh Giải Quyết Vấn Đề Như Thế Nào? – Problem Solving 101; International Bestseller; A Simple Book For Smart People

Về tác giả: Ken Watanabe

Tìm mua sách nếu có bán: