Người tối giản – Hành trình trở về số 0

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Người tối giản – Hành trình trở về số 0
  • Mã ISBN: 978-604-86-9179-0
  • Tác giả: Phạm Quỳnh Giang
  • Nhà xuất bản: Hồng Đức
  • Biên tập viên: Phan Thị Ngọc Minh
  • Đối tác liên kết: Công ty Cổ phần Truyền thông Sống
  • Nơi in: Cty TNHH MTV in và TM TTXVN – Vinadataxa
  • Ngày nộp lưu chiểu: 20/02/2020

Thông tin về sách: Người tối giản – Hành trình trở về số 0

Về tác giả: Phạm Quỳnh Giang

Tìm mua sách nếu có bán: