Người Xinh Mun ở Việt Nam

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Người Xinh Mun ở Việt Nam
  • Mã ISBN: 978-604-9856-69-3
  • Tác giả: Nhà xuất bản Thông tấn
  • Nhà xuất bản: Thông tấn
  • Biên tập viên: Nguyễn Ngọc Bích
  • Đối tác liên kết: Nhà xuất bản Thông tấn; Đ/c: Số 79 Lý Thường Kiệt, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
  • Nơi in: Cty CP in Truyền thông Việt Nam
  • Ngày nộp lưu chiểu: 16/12/2019

Thông tin về sách: Người Xinh Mun ở Việt Nam

Về tác giả: Nhà xuất bản Thông tấn

Tìm mua sách nếu có bán: