Nguyễn Quang Tính tác phẩm tuyển chọn

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Nguyễn Quang Tính tác phẩm tuyển chọn
  • Mã ISBN: 978-604-9886-57-7
  • Tác giả: Nguyễn Quang Tính
  • Nhà xuất bản: Hội Nhà văn
  • Biên tập viên: Nguyễn Chí Hoan
  • Đối tác liên kết: Liên kết với tác giả| Đc: tp Hà Nội
  • Nơi in: Cty TNHH in Thanh Bình
  • Ngày nộp lưu chiểu: 31/12/2019

Thông tin về sách: Nguyễn Quang Tính tác phẩm tuyển chọn

Về tác giả: Nguyễn Quang Tính

Tìm mua sách nếu có bán: