Nha khoa cơ sở, tập 1: Nha khoa mô phỏng – thuốc và vật liệu nha khoa (Dùng cho sinh viên răng hàm mặt)

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Nha khoa cơ sở, tập 1: Nha khoa mô phỏng – thuốc và vật liệu nha khoa (Dùng cho sinh viên răng hàm mặt)
  • Mã ISBN: 978-604-0-21358-7
  • Tác giả: Bùi Thanh Hải, Đặng Thị Liên Hương, Đinh Văn Sơn, Lê Long Nghĩa, Nguyễn Thị Châu, Nguyễn Tiến Vinh, Phạm Thị Thanh Bình, Trần Ngọc Thành (Chủ biên), Trường Đại học Y Hà Nội Viện đào tạo Răng Hàm Mặt
  • Nhà xuất bản: Giáo dục Việt Nam
  • Biên tập viên: Đỗ Hữu Phú
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: Xí nghiệp in Lao động xã hội – Công ty TNHHMTV NXB Lao động xã hội. Địa chỉ in Ngõ Hoà Bình 4, phố Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội
  • Ngày nộp lưu chiểu: 14/05/2020

Thông tin về sách: Nha khoa cơ sở, tập 1: Nha khoa mô phỏng – thuốc và vật liệu nha khoa (Dùng cho sinh viên răng hàm mặt)

Về tác giả: Bùi Thanh Hải, Đặng Thị Liên Hương, Đinh Văn Sơn, Lê Long Nghĩa, Nguyễn Thị Châu, Nguyễn Tiến Vinh, Phạm Thị Thanh Bình, Trần Ngọc Thành (Chủ biên), Trường Đại học Y Hà Nội Viện đào tạo Răng Hàm Mặt

Tìm mua sách nếu có bán: