Nha khoa cơ sở, tập 3: Chẩn đoán hình ảnh (Dùng cho sinh viên răng hàm mặt)

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Nha khoa cơ sở, tập 3: Chẩn đoán hình ảnh (Dùng cho sinh viên răng hàm mặt)
  • Mã ISBN: 978-604-0-21654-0
  • Tác giả: Đặng Triệu Hùng, Nguyễn Tiến Hải, Trần Ngọc Thành (Chủ biên), Trường Đại học Y Hà Nội Viện đào tạo Răng Hàm Mặt
  • Nhà xuất bản: Giáo dục Việt Nam
  • Biên tập viên: Phạm Kim Ngân
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: Công ty cổ phần in Phúc Yên. Địa chỉ in Đường Trần Phú – P. Trưng Nhị – T.P Phúc Yên – Tỉnh Vĩnh Phúc
  • Ngày nộp lưu chiểu: 14/05/2020

Thông tin về sách: Nha khoa cơ sở, tập 3: Chẩn đoán hình ảnh (Dùng cho sinh viên răng hàm mặt)

Về tác giả: Đặng Triệu Hùng, Nguyễn Tiến Hải, Trần Ngọc Thành (Chủ biên), Trường Đại học Y Hà Nội Viện đào tạo Răng Hàm Mặt

Tìm mua sách nếu có bán: