NHÀ LÃNH ĐẠO 4.0/17 kỹ năng lãnh đạo xuất chúng

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: NHÀ LÃNH ĐẠO 4.0/17 kỹ năng lãnh đạo xuất chúng
  • Mã ISBN: 978-604-931-994-5
  • Tác giả: Harvard Business Review
  • Nhà xuất bản: Công Thương
  • Biên tập viên: Nguyễn Thị Thanh Thảo
  • Đối tác liên kết: Công ty Cổ phần Sách Alpha, 176 Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội
  • Nơi in: Cty CP In TM Truyền thông
  • Ngày nộp lưu chiểu: 31/12/2019

Thông tin về sách: NHÀ LÃNH ĐẠO 4.0/17 kỹ năng lãnh đạo xuất chúng

Về tác giả: Harvard Business Review

Tìm mua sách nếu có bán: