NHÀ LÃNH ĐẠO KIM CƯƠNG (7 bước xây dựng đội ngũ tài năng giúp doanh nghiệp tăng 300% lợi nhuận)

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: NHÀ LÃNH ĐẠO KIM CƯƠNG (7 bước xây dựng đội ngũ tài năng giúp doanh nghiệp tăng 300% lợi nhuận)
  • Mã ISBN: 978-604-77-7814-0
  • Tác giả: MICHELLE NGUYEN (Nguyễn Thị Tú)
  • Nhà xuất bản: Thế giới
  • Biên tập viên: Phạm Bích Ngọc
  • Đối tác liên kết: Công ty cổ phần Sbooks. 133/8 Hồ Văn Huê, Phường 9, Quận Phú Nhuận, TP HCM.
  • Nơi in: XN in Fahasa
  • Ngày nộp lưu chiểu: 27/05/2020

Thông tin về sách: NHÀ LÃNH ĐẠO KIM CƯƠNG (7 bước xây dựng đội ngũ tài năng giúp doanh nghiệp tăng 300% lợi nhuận)

Về tác giả: MICHELLE NGUYEN (Nguyễn Thị Tú)

Tìm mua sách nếu có bán: