Nhà lãnh đạo nhí – Kĩ năng brainstorming – Chúng em yêu cô giáo

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Nhà lãnh đạo nhí – Kĩ năng brainstorming – Chúng em yêu cô giáo
  • Mã ISBN: 978-604-2-17989-8
  • Tác giả: Tranh: Mique Moriuchi/Lời: KIM, Ye-sil
  • Nhà xuất bản: Kim Đồng
  • Biên tập viên: Nguyễn Thị Kim Dung
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: Cty TNHH in và DVTM Phú Thịnh
  • Ngày nộp lưu chiểu: 22/06/2020

Thông tin về sách: Nhà lãnh đạo nhí – Kĩ năng brainstorming – Chúng em yêu cô giáo

Về tác giả: Tranh: Mique Moriuchi/Lời: KIM, Ye-sil

Tìm mua sách nếu có bán: