Nhà lãnh đạo nhí – Kĩ năng giữ gìn phép tắc – Trường của học sinh hư

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Nhà lãnh đạo nhí – Kĩ năng giữ gìn phép tắc – Trường của học sinh hư
  • Mã ISBN: 978-604-2-17991-1
  • Tác giả: Ji-yoo, Seon-yeong/Lời: KIM, Tranh: JUNG
  • Nhà xuất bản: Kim Đồng
  • Biên tập viên: Nguyễn Thị Kim Dung
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: Cty TNHH in và DVTM Phú Thịnh
  • Ngày nộp lưu chiểu: 22/06/2020

Thông tin về sách: Nhà lãnh đạo nhí – Kĩ năng giữ gìn phép tắc – Trường của học sinh hư

Về tác giả: Ji-yoo, Seon-yeong/Lời: KIM, Tranh: JUNG

Tìm mua sách nếu có bán: