Nhà thơ cấp phường

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Nhà thơ cấp phường
  • Mã ISBN: 978-604-9957-30-7
  • Tác giả: Nguyễn Tường Vĩnh
  • Nhà xuất bản: Lao động
  • Biên tập viên: Tạ Thị Thu Hà
  • Đối tác liên kết: Cao Ngọc Châu – Ngõ 575/10/5A Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội
  • Nơi in: Cty TNHH in Nhật quang
  • Ngày nộp lưu chiểu: 12/05/2020

Thông tin về sách: Nhà thơ cấp phường

Về tác giả: Nguyễn Tường Vĩnh

Tìm mua sách nếu có bán: