Nhà thông thái 10-11 tuổi – Lớp 5 (1000 câu hỏi nhanh đáp gọn – Để trở thành tỉ phú tri thức)

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Nhà thông thái 10-11 tuổi – Lớp 5 (1000 câu hỏi nhanh đáp gọn – Để trở thành tỉ phú tri thức)
  • Mã ISBN: 978-604-88-7337-0
  • Tác giả: Play Bac
  • Nhà xuất bản: Dân trí
  • Biên tập viên: Vũ Thị Thu Ngân
  • Đối tác liên kết: Công ty CP VHGD Long Minh
  • Nơi in: Cty CP In An Dương
  • Ngày nộp lưu chiểu: 16/10/2019

Thông tin về sách: Nhà thông thái 10-11 tuổi – Lớp 5 (1000 câu hỏi nhanh đáp gọn – Để trở thành tỉ phú tri thức)

Về tác giả: Play Bac

Tìm mua sách nếu có bán: