Nhà thông thái 2-3 tuổi – Dành cho bé đi nhà trẻ (Rèn luyện kỹ năng hỏi đáp thông minh)

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Nhà thông thái 2-3 tuổi – Dành cho bé đi nhà trẻ (Rèn luyện kỹ năng hỏi đáp thông minh)
  • Mã ISBN: 978-604-88-9126-8
  • Tác giả: Play Bac
  • Nhà xuất bản: Dân trí
  • Biên tập viên: Nguyễn Thảo Nguyên
  • Đối tác liên kết: Công ty CP VHGD Long Minh, P303 nhà 17T9 Trung Hòa Nhân Chính, Thanh Xuân, HN
  • Nơi in: Cty CP in An Dương
  • Ngày nộp lưu chiểu: 15/05/2020

Thông tin về sách: Nhà thông thái 2-3 tuổi – Dành cho bé đi nhà trẻ (Rèn luyện kỹ năng hỏi đáp thông minh)

Về tác giả: Play Bac

Tìm mua sách nếu có bán: