Nhà thông thái 6-7 tuổi – Lớp 1 (650 câu hỏi nhanh đáp gọn – Để trở thành tỉ phú tri thức)

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Nhà thông thái 6-7 tuổi – Lớp 1 (650 câu hỏi nhanh đáp gọn – Để trở thành tỉ phú tri thức)
  • Mã ISBN: 978-604-88-9129-9
  • Tác giả: Play Bac
  • Nhà xuất bản: Dân trí
  • Biên tập viên: Nguyễn Thảo Nguyên
  • Đối tác liên kết: Công ty CP VHGD Long Minh, P303 nhà 17T9 Trung Hòa Nhân Chính, Thanh Xuân, HN
  • Nơi in: Cty CP in An Dương
  • Ngày nộp lưu chiểu: 15/05/2020

Thông tin về sách: Nhà thông thái 6-7 tuổi – Lớp 1 (650 câu hỏi nhanh đáp gọn – Để trở thành tỉ phú tri thức)

Về tác giả: Play Bac

Tìm mua sách nếu có bán: