Nhà truyền thống người SiLa ở Lai Châu

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Nhà truyền thống người SiLa ở Lai Châu
  • Mã ISBN: 978-604-907-215-4
  • Tác giả: Đoàn Trúc Quỳnh
  • Nhà xuất bản: Sân khấu
  • Biên tập viên: Cam Quang Long
  • Đối tác liên kết: Liên hiệp các hội Văn học nghệ thuật Việt Nam, Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam, Ban Quản lý đề án bảo tồn, phát huy giá trị tác phẩm văn học, nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam (địa chỉ: 51 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội)
  • Nơi in: Cty CP in Thiên Kim
  • Ngày nộp lưu chiểu: 17/10/2019

Thông tin về sách: Nhà truyền thống người SiLa ở Lai Châu

Về tác giả: Đoàn Trúc Quỳnh

Tìm mua sách nếu có bán: