Nhâm nhi Tết

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Nhâm nhi Tết
  • Mã ISBN: 978-604-2-15425-3
  • Tác giả: Nhiều tác giả
  • Nhà xuất bản: Kim Đồng
  • Biên tập viên: Nguyễn Thị Hường Lý
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: Cty TNHH in và dịch vụ thương mại Phú Thịnh
  • Ngày nộp lưu chiểu: 19/12/2019

Thông tin về sách: Nhâm nhi Tết

Về tác giả: Nhiều tác giả

Tìm mua sách nếu có bán: