Nhân tố Enzyme **** – Minh họa

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Nhân tố Enzyme **** – Minh họa
  • Mã ISBN: 978-604-77-5502-8
  • Tác giả: Hiromi Shinya
  • Nhà xuất bản: Thế giới
  • Biên tập viên: Hoàng Thị Mai Anh
  • Đối tác liên kết: Công ty CP Sách Thái Hà – Số 119 C5 Tô Hiệu, Nghĩa Tân, Cầu Giấy, HN
  • Nơi in: Cty CP In Bắc Sơn
  • Ngày nộp lưu chiểu: 05/12/2019

Thông tin về sách: Nhân tố Enzyme **** – Minh họa

Về tác giả: Hiromi Shinya

Tìm mua sách nếu có bán: