Nhập môn Kinh tế lượng: Cách tiếp cận hiện đại (Tập 1). (Tái bản lần thứ 1)

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Nhập môn Kinh tế lượng: Cách tiếp cận hiện đại (Tập 1). (Tái bản lần thứ 1)
  • Mã ISBN: 978-604-922-794-3
  • Tác giả: Jeffrey M. Wooldridge
  • Nhà xuất bản: Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh
  • Biên tập viên: Nguyễn Ngọc Định
  • Đối tác liên kết: Công ty TNHH Cengage Learning Việt Nam – (Tòa nhà Zen Plaza, 54-56 Nguyễn Trãi, phường Bến Thành, Quận 1, TP.HCM)
  • Nơi in: XN in Fahsa
  • Ngày nộp lưu chiểu: 06/12/2019

Thông tin về sách: Nhập môn Kinh tế lượng: Cách tiếp cận hiện đại (Tập 1). (Tái bản lần thứ 1)

Về tác giả: Jeffrey M. Wooldridge

Tìm mua sách nếu có bán: