Nhật ký của nhóc ALVIN siêu quậy

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Nhật ký của nhóc ALVIN siêu quậy
  • Mã ISBN: 978-604-55-6004-4
  • Tác giả: Nguyễn Khang Thịnh
  • Nhà xuất bản: Hà Nội
  • Biên tập viên: Hoàng Thị Tâm
  • Đối tác liên kết: Công ty CP Sách Thái Hà, 119C5, Tô Hiệu, Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội
  • Nơi in: Cty CP in Bản Việt
  • Ngày nộp lưu chiểu: 26/05/2020

Thông tin về sách: Nhật ký của nhóc ALVIN siêu quậy

Về tác giả: Nguyễn Khang Thịnh

Tìm mua sách nếu có bán: