Nhật ký thăng chức của Thổ thần

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Nhật ký thăng chức của Thổ thần
  • Mã ISBN: 978-604-9952-09-8
  • Tác giả: Mèo Lười Ngủ Ngày
  • Nhà xuất bản: Văn học
  • Biên tập viên: Nguyễn Thị Hoàng Trang
  • Đối tác liên kết: Công ty TNHH Sách Amun- Số 14No9, Khu đô thị Sài Đồng, Phường Việt Hưng, Quận Long Biên, TP. Hà Nội
  • Nơi in: CT savina
  • Ngày nộp lưu chiểu: 15/06/2020

Thông tin về sách: Nhật ký thăng chức của Thổ thần

Về tác giả: Mèo Lười Ngủ Ngày

Tìm mua sách nếu có bán: