Nhất linh cha tôi

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Nhất linh cha tôi
  • Mã ISBN: 978-604-56-8213-5
  • Tác giả: Nguyễn Tường Thiết
  • Nhà xuất bản: Phụ nữ Việt Nam
  • Biên tập viên: Nguyễn Thị Bình Phương
  • Đối tác liên kết: công ty TNHH Phan Lệ &Friend. Đ/c: A1-06.04, Tầng 6 Khu Thương Mại Dịch Vụ, Tòa nhà Gold View,n346 Bến Vân Đồn, Phường 1, Quận 4, TP.HCM
  • Nơi in: Cty TNHH in – TM Trần Châu Phúc
  • Ngày nộp lưu chiểu: 12/06/2020

Thông tin về sách: Nhất linh cha tôi

Về tác giả: Nguyễn Tường Thiết

Tìm mua sách nếu có bán: