Nhất quỷ nhì ma, thứ ba Takagi Tập 8

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Nhất quỷ nhì ma, thứ ba Takagi Tập 8
  • Mã ISBN: 978-604-2-15222-8
  • Tác giả: Soichiro YAMAMOTO
  • Nhà xuất bản: Kim Đồng
  • Biên tập viên: Trịnh Thu Giang
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: Cty TNHH in và DVTM Phú Thịnh
  • Ngày nộp lưu chiểu: 26/12/2019

Thông tin về sách: Nhất quỷ nhì ma, thứ ba Takagi Tập 8

Về tác giả: Soichiro YAMAMOTO

Tìm mua sách nếu có bán: