Nhẹ tênh giữa chênh vênh

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Nhẹ tênh giữa chênh vênh
  • Mã ISBN: 978-604-89-9982-7
  • Tác giả: Gyatso Rinpoche
  • Nhà xuất bản: Hồng Đức
  • Biên tập viên: Phan Thị Ngọc Minh
  • Đối tác liên kết: Công ty CP Sách dịch và Từ điển Giáo dục: 25 Hàn Thuyên, P.Phạm Đình Hổ,Q. HBT, Hà Nội
  • Nơi in: Cty TNHH in Thanh Bình
  • Ngày nộp lưu chiểu: 27/12/2019

Thông tin về sách: Nhẹ tênh giữa chênh vênh

Về tác giả: Gyatso Rinpoche

Tìm mua sách nếu có bán: