NHỊN ĂN GIÁN ĐOẠN – INTERMITTENT FASTING (Phương pháp giảm cân an toàn và khoa học được yêu thích nhất)

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: NHỊN ĂN GIÁN ĐOẠN – INTERMITTENT FASTING (Phương pháp giảm cân an toàn và khoa học được yêu thích nhất)
  • Mã ISBN: 978-604-77-7886-7
  • Tác giả: Gin Stephens
  • Nhà xuất bản: Thế giới
  • Biên tập viên: Trịnh Hồng Hạnh
  • Đối tác liên kết: Công ty TNHH Văn hóa và Truyền thông AZ Việt Nam, Số 50, Đường 5, An Dương, Tây Hồ, HN
  • Nơi in: CTCP in và thương mại Quốc Duy
  • Ngày nộp lưu chiểu: 22/05/2020

Thông tin về sách: NHỊN ĂN GIÁN ĐOẠN – INTERMITTENT FASTING (Phương pháp giảm cân an toàn và khoa học được yêu thích nhất)

Về tác giả: Gin Stephens

Tìm mua sách nếu có bán: