Nhớ trăng

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Nhớ trăng
  • Mã ISBN: 978-604-907-260-4
  • Tác giả: Lưu Thị Bạch Liễu
  • Nhà xuất bản: Sân khấu
  • Biên tập viên: Cam Quang Long
  • Đối tác liên kết: Liên hiệp các hội Văn học nghệ thuật Việt Nam, Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam, Ban Quản lý đề án bảo tồn, phát huy giá trị tác phẩm văn học, nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam (địa chỉ: 51 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội)
  • Nơi in: Cty CP in Thiên Kim
  • Ngày nộp lưu chiểu: 16/04/2020

Thông tin về sách: Nhớ trăng

Về tác giả: Lưu Thị Bạch Liễu

Tìm mua sách nếu có bán: