Nhóc Miko! Cô bé nhí nhảnh 30

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Nhóc Miko! Cô bé nhí nhảnh 30
  • Mã ISBN: 978-604-1-15647-0
  • Tác giả: Ono Eriko
  • Nhà xuất bản: Trẻ
  • Biên tập viên: Trần Thị Nguyệt Anh
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: Cty CP in Khuyến học Phía Nam
  • Ngày nộp lưu chiểu: 21/02/2020

Thông tin về sách: Nhóc Miko! Cô bé nhí nhảnh 30

Về tác giả: Ono Eriko

Tìm mua sách nếu có bán: