Nhóc Miko – Cô bé nhí nhảnh 7

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Nhóc Miko – Cô bé nhí nhảnh 7
  • Mã ISBN: 978-604-1-13501-7
  • Tác giả: Ono Eriko
  • Nhà xuất bản: Trẻ
  • Biên tập viên: Phan Thị Thảo Nguyên
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: Cty CP in Khuyến học Phía Nam
  • Ngày nộp lưu chiểu: 20/02/2020

Thông tin về sách: Nhóc Miko – Cô bé nhí nhảnh 7

Về tác giả: Ono Eriko

Tìm mua sách nếu có bán: