NHƯ GIÓ AN LÀNH

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: NHƯ GIÓ AN LÀNH
  • Mã ISBN: 978-604-68-6512-4
  • Tác giả: Lưu Đình Long
  • Nhà xuất bản: Văn hóa- Văn nghệ Thành phố Hồ Chí Minh
  • Biên tập viên: Nguyễn Thị Kim Phước
  • Đối tác liên kết: Cty Cổ phần Văn hóa Sách Sài Gòn: 473/8 Tô Hiến Thành, Phường 14, Quận 10, TPHCM
  • Nơi in: Cty TNHH MTV in báo Nhân dân TP.HCM
  • Ngày nộp lưu chiểu: 20/05/2020

Thông tin về sách: NHƯ GIÓ AN LÀNH

Về tác giả: Lưu Đình Long

Tìm mua sách nếu có bán: