Những bài làm văn mẫu 11 (tập 1)

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Những bài làm văn mẫu 11 (tập 1)
  • Mã ISBN: 978-604-83-2488-9
  • Tác giả: (Với sự cộng tác của Trịnh Thị Nga – Nguyễn Thị Thơ), TS. Phạm Minh Diệu (chủ biên)
  • Nhà xuất bản: Hải Phòng
  • Biên tập viên:
  • Đối tác liên kết: Nhà sách Hồng Ân. Địa chỉ: Số 20C, Nguyễn Thị Minh Khai, P. Đa Kao, quận 1, TP.HCM
  • Nơi in: Cty CP in Tiền Giang
  • Ngày nộp lưu chiểu: 26/12/2019

Thông tin về sách: Những bài làm văn mẫu 11 (tập 1)

Về tác giả: (Với sự cộng tác của Trịnh Thị Nga – Nguyễn Thị Thơ), TS. Phạm Minh Diệu (chủ biên)

Tìm mua sách nếu có bán: