Những bài làm văn mẫu 11 – tập 2

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Những bài làm văn mẫu 11 – tập 2
  • Mã ISBN: 978-604-58-8690-8
  • Tác giả: Trần Thị Thìn
  • Nhà xuất bản: Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh
  • Biên tập viên: Đào Thị Thúy Ngần
  • Đối tác liên kết: Nhà sách Thanh Trúc – 242/102 Nguyễn Thiện Thuật, P.3, Q.3, TP.HCM
  • Nơi in: Cty 2 phước
  • Ngày nộp lưu chiểu: 06/01/2020

Thông tin về sách: Những bài làm văn mẫu 11 – tập 2

Về tác giả: Trần Thị Thìn

Tìm mua sách nếu có bán: