Những bài làm văn mẫu 5 (tập 1)

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Những bài làm văn mẫu 5 (tập 1)
  • Mã ISBN: 978-604-83-2660-9
  • Tác giả: TS. Chu Thị Phương – TS. Phan Phương Dung – ThS. Hoàng Thị Bích Liên – ThS. Đào Thái Minh – Lê Phương Liên
  • Nhà xuất bản: Hải Phòng
  • Biên tập viên: Nguyễn Thị Thanh Nga
  • Đối tác liên kết: Nhà sách Hồng Ân. Địa chỉ: Số 20C, Nguyễn Thị Minh Khai, P. Đa Kao, quận 1, TP.HCM
  • Nơi in: Cty TNHH in ấn DVTM Siêu Tốc
  • Ngày nộp lưu chiểu: 13/05/2020

Thông tin về sách: Những bài làm văn mẫu 5 (tập 1)

Về tác giả: TS. Chu Thị Phương – TS. Phan Phương Dung – ThS. Hoàng Thị Bích Liên – ThS. Đào Thái Minh – Lê Phương Liên

Tìm mua sách nếu có bán: