Những bài làm văn mẫu 6 – tập 1

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Những bài làm văn mẫu 6 – tập 1
  • Mã ISBN: 978-604-58-8679-3
  • Tác giả: Trần Thị Thìn
  • Nhà xuất bản: Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh
  • Biên tập viên: Trần Thị Ly
  • Đối tác liên kết: Nhà sách Thanh Trúc – 242/102 Nguyễn Thiện Thuật, P.3, Q.3, TP.HCM
  • Nơi in: Cty TNHH 2 Phước
  • Ngày nộp lưu chiểu: 30/12/2019

Thông tin về sách: Những bài làm văn mẫu 6 – tập 1

Về tác giả: Trần Thị Thìn

Tìm mua sách nếu có bán: