Những bài làm Văn tiêu biểu 7

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Những bài làm Văn tiêu biểu 7
  • Mã ISBN: 978-604-9899-52-2
  • Tác giả: TS. Nguyễn Xuân Lạc
  • Nhà xuất bản: Đại học Quốc gia Hà Nội
  • Biên tập viên: Lê Thị Hồng Thơm
  • Đối tác liên kết: Nhà sách Hồng Ân. 20C Nguyễn Thị Minh Khai, P.ĐaKao, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh
  • Nơi in: Cty TNHH in ấn Dịch vụ Thương mại Siêu Tốc
  • Ngày nộp lưu chiểu: 25/05/2020

Thông tin về sách: Những bài làm Văn tiêu biểu 7

Về tác giả: TS. Nguyễn Xuân Lạc

Tìm mua sách nếu có bán: