Những bài làm Văn tiêu biểu 9 (Biên soạn theo chương trình sách giáo khoa mới)

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Những bài làm Văn tiêu biểu 9 (Biên soạn theo chương trình sách giáo khoa mới)
  • Mã ISBN: 978-604-9928-43-7
  • Tác giả: TS. Nguyễn Xuân Lạc
  • Nhà xuất bản: Đại học Quốc gia Hà Nội
  • Biên tập viên: Lê Thị Hồng Thơm
  • Đối tác liên kết: Nhà sách Hồng Ân. 20C Nguyễn Thị Minh Khai, P.ĐaKao, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh
  • Nơi in: Cty CP in Tiền Giang
  • Ngày nộp lưu chiểu: 15/05/2020

Thông tin về sách: Những bài làm Văn tiêu biểu 9 (Biên soạn theo chương trình sách giáo khoa mới)

Về tác giả: TS. Nguyễn Xuân Lạc

Tìm mua sách nếu có bán: