Những bài văn mẫu 3

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Những bài văn mẫu 3
  • Mã ISBN: 978-604-58-9247-3
  • Tác giả: Võ Thị Hoài Tâm
  • Nhà xuất bản: Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh
  • Biên tập viên: Nguyễn Thị Cẩm Hồng
  • Đối tác liên kết: Nhà sách Sao Mai – 284 Bà Hạt, P.9, Q.10, TP.HCM
  • Nơi in: Cty CP văn hóa Văn Lang
  • Ngày nộp lưu chiểu: 18/10/2019

Thông tin về sách: Những bài văn mẫu 3

Về tác giả: Võ Thị Hoài Tâm

Tìm mua sách nếu có bán: