Những bài văn mẫu 5

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Những bài văn mẫu 5
  • Mã ISBN: 978-604-52-7445-3
  • Tác giả: Trần Văn Sáu
  • Nhà xuất bản: Đồng Nai
  • Biên tập viên: Đào Thị Thu Thanh
  • Đối tác liên kết: Công ty TNHH Sách Hoa Hồng; Địa chỉ : 46 Nguyễn Thị Minh Khai, P. Đa Kao, Q. 1, TP. Hồ Chí Minh.
  • Nơi in: Cty in Tiền Giang
  • Ngày nộp lưu chiểu: 18/10/2019

Thông tin về sách: Những bài văn mẫu 5

Về tác giả: Trần Văn Sáu

Tìm mua sách nếu có bán: