Những bài văn mẫu 8

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Những bài văn mẫu 8
  • Mã ISBN: 978-604-52-7448-4
  • Tác giả: Trần Văn Sáu – Trần Tước Nguyên
  • Nhà xuất bản: Đồng Nai
  • Biên tập viên: Đào Thị Thu Thanh
  • Đối tác liên kết: Công ty TNHH Sách Hoa Hồng; Địa chỉ : 46 Nguyễn Thị Minh Khai, P. Đa Kao, Q. 1, TP. Hồ Chí Minh.
  • Nơi in: Cty TNHH in Song Nguyên
  • Ngày nộp lưu chiểu: 18/10/2019

Thông tin về sách: Những bài văn mẫu 8

Về tác giả: Trần Văn Sáu – Trần Tước Nguyên

Tìm mua sách nếu có bán: