Những cảnh đời tỉnh lẻ – Tuổi trẻ

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Những cảnh đời tỉnh lẻ – Tuổi trẻ
  • Mã ISBN: 978-604-56-7402-4
  • Tác giả: J.M. Coetzee
  • Nhà xuất bản: Phụ nữ
  • Biên tập viên: Nguyễn Thị Bình Phương
  • Đối tác liên kết: Công ty TNHH MTV Sách Phương Namn940 đường 3 tháng 2, P. 15, Quận 11, Tp. HCM
  • Nơi in: Công ty CP In khuyến học phía Nam
  • Ngày nộp lưu chiểu: 19/03/2020

Thông tin về sách: Những cảnh đời tỉnh lẻ – Tuổi trẻ

Về tác giả: J.M. Coetzee

Tìm mua sách nếu có bán: