Những câu chuyện bồi dưỡng chỉ số năng lực học tập LQ

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Những câu chuyện bồi dưỡng chỉ số năng lực học tập LQ
  • Mã ISBN: 978-604-9853-74-6
  • Tác giả: Thu Hương
  • Nhà xuất bản: Văn học
  • Biên tập viên: Nguyễn Thị Dinh
  • Đối tác liên kết: Công ty CP Văn hóa và Truyền thông Liên Việt, Nguyễn Phong Sắc- Cầu Giấy- Hà Nội
  • Nơi in: Cty CP Thiết kế – Chế bản, In Công nghệ cao
  • Ngày nộp lưu chiểu: 19/03/2020

Thông tin về sách: Những câu chuyện bồi dưỡng chỉ số năng lực học tập LQ

Về tác giả: Thu Hương

Tìm mua sách nếu có bán: