Những câu chuyện kể về Đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Những câu chuyện kể về Đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
  • Mã ISBN: 978-604-80-4368-1
  • Tác giả: Hà Nguyễn
  • Nhà xuất bản: Thông tin và Truyền thông
  • Biên tập viên: Nguyễn Thị Lê; Nguyễn Kiều Minh Trang
  • Đối tác liên kết: Sách Kinh tế- Chính trị – Pháp luật (Số 415/25 Lê Văn Khương, P.Hiệp Thành, Q12, TP HCM)
  • Nơi in: XN in Fahasa
  • Ngày nộp lưu chiểu: 05/02/2020

Thông tin về sách: Những câu chuyện kể về Đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Về tác giả: Hà Nguyễn

Tìm mua sách nếu có bán: