Những câu chuyện ngày mưa 3

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Những câu chuyện ngày mưa 3
  • Mã ISBN: 978-604-77-6806-6
  • Tác giả: Naela Ali
  • Nhà xuất bản: Thế giới
  • Biên tập viên: Ngô Thị Hương Sen
  • Đối tác liên kết: Công ty TNHH Văn hóa và TT AZ Việt Nam – 50, đường 5, An Dương, Tây Hồ, Hà Nội
  • Nơi in: CTCP in Viễn Đông
  • Ngày nộp lưu chiểu: 30/10/2019

Thông tin về sách: Những câu chuyện ngày mưa 3

Về tác giả: Naela Ali

Tìm mua sách nếu có bán: