Những câu chuyện về: Tinh thần trách nhiệm

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Những câu chuyện về: Tinh thần trách nhiệm
  • Mã ISBN: 978-604-1-13744-8
  • Tác giả: Lương Hùng tuyển chọn & biên dịch
  • Nhà xuất bản: Trẻ
  • Biên tập viên: Đỗ Biên Thùy
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: Cty CP In Gia Định
  • Ngày nộp lưu chiểu: 08/01/2020

Thông tin về sách: Những câu chuyện về: Tinh thần trách nhiệm

Về tác giả: Lương Hùng tuyển chọn & biên dịch

Tìm mua sách nếu có bán: